Hur handlare mår när affärerna går dåligt

Ett nytt forskningsprojekt på JIBS har fått finansiering för att undersöka hur detaljhandlares välbefinnande påverkas när affärerna går dåligt, både i ett längre och kortare perspektiv.

Detaljhandeln är en av de branscher som drabbats hårdast av konkurser. Men det finns ingen stor kunskap om vilka effekter en konkurs har på ägares och anställdas välbefinnande, och vilken inverkan detta i sin tur har på branschen i stort.

Forskare i projektet är Karin Hellerstedt och Anna Jenkins , som båda är doktorer i företagsekonomi, samt Pia Nilsson som är doktor i nationalekonomi. Karin Hellerstedt forskar bland annat om entreprenörskap i team, familjeföretag och ägarskiften. Anna Jenkins forskar om konkurser och hur de påverkar entreprenörer yrkesmässigt och känslomässigt. Pia Nilssons har regionalekonomi som sitt huvudsakliga forskningsområde.

Handelns Utvecklingsråd har delat ut sammanlagt drygt tolv miljoner kronor till sex projekt inom temat ”Arbetsplats, hälsa och individ i handeln”. Projekten rör bland rörlighet bland handelns anställda, skillnader bland män och kvinnor och arbetsmiljö2013-05-03