Konsten att ta vara på patientens kunskap

Forskningen har länge visat att patientens kunskap tillför den professionella vården en viktig dimension. Iréne Josephson visar i sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping att hälso- och sjukvården sällan tar vara på patientens kunskap på bästa sätt. Läs mer


2013-05-15