Personcentrerad vård är kärnan i reumatologisk omvårdnad

För personer med reumatiska sjukdomar och biologisk läkemedelsbehandling är livet ofta kantat av bedömningar, administration, behandlingar och uppföljningar av både sjukdom och läkemedel. Ingrid Larsson har i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visat att sjuksköterskan har en viktig roll för dessa patienter och att en personcentrerad vård stärker patienters trygghet, förtrogenhet, delaktighet och oberoende. Läs mer


2013-05-15