Skolk - en form av socialt utanförskap

Avsaknad av vuxenstöd, relationer och utmaningar i skolan kan vara anledningar till ett utanförskap och förklaring till varför en elev skolkar. Vilka krafter som drar eleverna antingen bort från skolan eller mot delaktighet i skolan är något som Anne-Sofie Strand undersökt i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs mer


2013-05-15