Kan fildelning beskattas?

Cristina Trenta försvarade framgångsrikt sin avhandling i handelsrätt den 15 maj. “VAT in Peer-to-Peer Content Distribution – Towards a Tax proposal for Decentralized Networks” handlar om beskattning av icke-hierarkiska nätverk.


2013-05-16