Förbättrad vård trots svårigheter

Förbättringsarbete inom vården ger resultat, bland annat i form av en mer individualiserad vård. Vissa begränsningar försvårar dock arbetet. Detta och att patienter upplever empowerment när en tillitsfull och lärande relation skapas i mötet med vårdpersonalen visar Annette Nygårdh i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs mer


2013-05-29