See Me – Talk to Me! Forskning om barn som anhöriga

En grupp forskare på Hälsohögskolan har fått 1 miljon kronor från Forte (tidigare FAS) för en förstudie om barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård. Läs mer


2013-08-12