Forskning om stress på arbetet

Stress på arbetet påverkar många och tidigare studier visar att hög arbetsrelaterad stress är kopplad till sämre hälsa. Eleonor Fransson, docent vid Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, har beviljats 2 580 000 kr från FORTE för projekt om arbetsrelaterad stress.

2013-10-02