Spikning för Berit Hartmann

Berit Hartmann, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling på onsdag den 18 december.

Spikningen äger rum på andra våningen i JIBS entré kl 13.15. Alla är välkomna att vara med vid ceremonin.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den nittiofjärde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Berit Hartmanns avhandling har titeln Bridging the GAAP? IFRS in accounting practice. Disputationen äger rum fredagen den 17 januari klockan 10 i sal B1014.

2013-12-17