“Stadsplaneringsdebatten i Sverige är oinformerad”

Det saknas perspektiv i den svenska stadsplaneringsdebatten. Det säger Johan P Larsson, som i en ny doktorsavhandling har undersökt sambandet mellan befolkningstäthet och produktivitet i svenska städer och stadsdelar.

Ny doktorsavhandling:

Vi borde inte vara så rädda för att bygga på höjden i svenska stadskärnor, menar Johan P Larsson. Hans forskning visar att produktiviteten ökar om människor och arbetsplatser kommer närmare varandra, och om det bor fler människor i stadskärnorna.

– Vi har en föreställning i Sverige att det ska vara svårt att bygga på höjden. Folk tycker att höga hus är fula, helt enkelt. Men det finns ganska väl underbyggda forskningsresultat både från Sverige och från andra platser som visar på stora fördelar med att bygga på höjden. Som jag upplever det är stadsplaneringsdebatten i Sverige oinformerad om täthetens fördelar, och ofta saknas ett perspektiv på varför städer växer sig täta, säger Johan P Larsson.

En av slutsatserna han kommit fram till i sin avhandling är att befolkningstäthet på regionnivå, stadsnivå och stadsdelsnivå spelar stor roll för produktiviteten, som i just det här fallet mäts i lön.

– Ekonomisk täthet går att mäta på många olika sätt, exempelvis antal människor per kvadratkilometer. Vi har en teoribildning som är mer än hundra år gammal om varför människor som bor på samma landplätt blir mer produktiva, och jag har utforskat olika statistiska sätt att mäta det på. Städer växer sig täta spontant, och jag tycker det är roligt att titta på varför, fortsätter han.

Avhandlingen kan vara användbar för kommunala och regionala beslutsfattare, men också andra som är involverade i diskussionen kring exempelvis regleringar av hur högt man får bygga och var man får bygga. Två av artiklarna i avhandlingen har redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Johan P Larsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i nationalekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 11 april. Avhandlingens titel är Nonmarket Interactions and Density Externalities. Fakultetsopponent var professor Henri de Groot, Free University, Amsterdam, Nederländerna. I betygsnämnden satt docent Liv Osland, Haugesund University, Norge, professor Björn Hårsman, KTH, och professor Scott Hacker, JIBS.

Länk till avhandlingen

2014-04-15