Hanna Almlöf spikar sin avhandling

Hanna Almlöf, doktorand i rättsvetenskap, spikar sin doktorsavhandling.

Spikningen äger rum måndagen den 11 augusti kl. 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den nittionionde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Hanna Almlöfs avhandling har namnet "Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag"

Disputationen äger rum fredagen 29 augusti 2014.

2014-08-11