Sommarskola för doktorander

Forskningscentret MMTC på JIBS är värd för en internationell doktorandsommarskola i augusti.

Doktorandsommarskolan European Media Management Association (emma) doctoral summer school ger doktoranderna en unik möjlighet att lära sig av erfarna forskare inom media management-området och få individuell feedback på sin forskning. Just nu sitter doktorander från Nya Zealand, USA, Storbritannien och Tyskland i skolbänken i Jönköping.

Under de senaste åren har media management blivit ett akademiskt fält som genererar allt större vetenskapligt intresse. Men många medieforskare saknar bakgrund inom management och därför finns en kunskapslucka när det gäller managementteorier och deras tillämpning på medieområdet.

Syftet med emma Summer School 2014 är att hjälpa doktoranderna att utveckla förståelse för teorier som gäller för media managementforskning. Doktoranderna kommer under sin sommarskolvecka diskutera den senaste utvecklingen, kartlägga viktiga managementteorier, se över hur dessa teorier har tillämpats för att studera mediebranscherna, identifiera luckor i teori och tillämpning som kräver empirisk forskning, och diskutera möjligheter och begränsningar med att använda dessa teorier för olika typer av forskningsfrågor.

Doktorandsommarskolan pågår mellan den 11 och den 15 augusti.

2014-08-12