Duncan Levinsohn spikar sin avhandling

Duncan Levinsohn, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling den 18 maj.

Spikningen av avhandlingen "No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators" äger rum måndagen den 18 maj klockan 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den etthundrafemte på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Disputationen äger rum fredagen 5 juni 2015 klockan 13.15 i sal B1014.

2015-05-11