Ethel Brundin får hederstitel från University of the Western Cape

Professor Ethel Brundin har utsetts till ”Extraordinary Professor”, vilket kan jämföras med att bli hedersdoktor, vid University of the Western Cape i Sydafrika.

Ethel Brundin är professor i företagsekonomi med särskild inriktning på affärsutveckling och entreprenörskap vid JIBS. Hon har haft ett nära samarbete med School of Business and Finance vid University of the Western Cape i flera år, och bland annat lett flera forskningsprojekt i Sydafrika och publicerat artiklar tillsammans med personalen på SBF. Professor Brundin är projektledare för ett undervisnings- och studentutbytesprogram mellan JIBS och UWC, och hon är också en nyckelperson bakom forskningsprojektet STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices -ungefär ”lyckad överföring av entreprenörskap mellan generationer”), och den person som tog projektet till Sydafrika.

Som Extraordinary Professor kommer Ethel Brundin att handleda mastersstudenter och doktorander inom, och hon kommer att besöka campus i Kapstaden med jämna mellanrum.

– Det som professor Brundin kan tillföra, akademiskt och inom forskning, tror vi kommer att vara mycket värdefullt för SBF och universitetet i stort, säger professor Ricardo M. Peters, chef för School of Business and Finance.

2015-05-26