Internationell expertis om åldrande och ekonomi

JIBS forskningscentrum CEnSE anordnar en workshop i urban ekonomi den 27-29 maj, med deltagare från åtta länder och toppnamn inom området.

Forskarna kommer bland annat att diskutera entreprenörskap och ålder, faktorer som påverkar när man går i pension samt arbetslöshet hos yngre och äldre personer.

På förmiddagen den 29 maj hålls två föreläsningar som är öppna för allmänheten. Föreläsningarna är på engelska. Professor Geoffrey Hewings, en av världens främsta forskare i ämnet, kommer att tala om Unraveling Household Heterogeneity in Regional Models mellan klockan 9 och 10, och professor Åke Andersson kommer att tala om Economic Growth and Changes of Demography and structure of Values mellan klockan 10.30 och 11.30.

Båda föreläsningarna hålls i sal B4043 på Jönköping International Business School, Högskolan i Jönköping.

2015-05-26