Spikning av avhandling i Hälsa och Vårdvetenskap

Christina Karlsson, doktorand i hälsa och vårdvetenskap, spikar sin doktorsavhandling den 2 oktober.

Spikningen av avhandlingen "Detection and assessment of pain in dementia care practice: Registered nurses´and certified nursing assistats' experiences" äger rum fredagen den 2 oktober klockan 10.00 i Röda rummet på Hälsohögskolan. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras.

2015-09-29