Nytt forskningsprojekt om att flytta hem produktion från lågkostnadsländer

Hur lönsamt är det egentligen för ett företag att tillverka sina produkter i så kallade lågkostnadsländer? På Tekniska Högskolan vid Jönköping University startar nu ett forskningsprojekt med syfte att ta fram ett beslutsstöd för de företag som överväger reshoring, det vill säga att flytta hem produktion från lågkostnadsländer.


De senaste årtiondena har det varit en stark trend bland såväl svenska som andra europeiska företag att flytta produktion från ursprungslandet till länder med betydligt lägre produktionskostnader. Fenomenet kallas offshoring. Nu syns en tydlig trend i motsatt riktning. Alltfler företag väljer att flytta tillbaka produktion till ursprungslandet eller till ett land i närheten, vilket brukar kallas reshoring.

– 2016 kommer sannolikt att bli det första år då tillverkande företag i Sverige flyttar tillbaka mer tillverkning än de flyttar ut till lågkostnadsländer, säger Per Hilletofth, som är professor vid Tekniska Högskolan och leder det nystartade projektet.

För de företag som överväger återflyttning finns idag inget tillfredsställande beslutsstöd som hjälper dem att fatta långsiktigt hållbara beslut. För att möta behovet av stöd vid reshoring-beslut, kommer Per Hilletofth och hans forskarkollegor att ta fram en metod för utvärdering av sådana beslut.

– Vi kan idag se att många av de beslut som en gång har fattats om att flytta ut produktion byggde på felaktiga grunder. Man hade ofta ett alltför snävt perspektiv och tog bara hänsyn till produktionskostnaden, menar Per Hilletofth. I efterhand har vi sett att det kan tillkomma kostnader för till exempel distribution och kvalitetsbrister som gör att kalkylen inte går ihop, fortsätter han.

Nu vill forskarna i Reshoring-projektet ta fram en metod som är mer övergripande och beaktar fler faktorer än bara produktionskostnaden. Därför kommer man bland annat att undersöka vilka kriterier som är viktiga att ta hänsyn till när man överväger att flytta tillbaka produktion. Forskarna kommer också att söka svar på frågor som: Vilka motiv finns för reshoring? Vilka resultat har uppnåtts med tidigare reshoring-beslut? Vilka svårigheter har man stött på?

– Metoden ska dessutom kunna användas för flöden i båda riktningarna, det vill säga både när man överväger offshoring och när man överväger reshoring, säger Per Hilletofth.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan högskolan och näringslivet i regionen. Från näringslivet deltar Eldon Installation AB (Nässjö), Ewes AB (Bredaryd), Ljungby Maskin AB (Ljungby), Scandinavian Business Seating AB (Nässjö) och UniCarriers Europe AB (Mölnlycke). De företag som deltar i projektet har valts ut antingen för att de redan har flyttat tillbaka någon verksamhet, eller för att de ser reshoring som en intressant möjlighet och vill skaffa sig kunskap inom området.

Projektet finansieras till hälften av KK-stiftelsen och till hälften av de deltagande företagen, vars finansiering sker i form av arbetstid. Projekttiden är tre år med start i januari i år.

2016-03-04