Forskning som kan ge bättre bromsar

Fredagen den 4 mars försvarade Asim Rashid sin avhandling om simulering av kontaktproblem i exempelvis skivbromsar. Resultatet av hans forskning kan leda till bättre bromssystem för både bilar och tåg.

Asim Rashids forskning har framför allt handlat om problem med sprickbildning i skivbromsar. Dessa problem är vanliga i exempelvis bil- och tågindustrierna.

– Skivbromsar är en av många applikationer där sprickor kan uppstå i materialet till följd av det tryck materialet utsätts för. Problemet med sprickor är att de växer med tiden och så småningom blir så stora att bromsarna slutar fungera, berättar Asim Rashid.

I utvecklingen av skivbromsar används idag främst fysiska experiment för att testa olika material och utformningar. Användningen av fysiska experiment är dock förknippad med stora kostnader. De metoder för datorsimulering som hittills varit tillgängliga är komplicerade och tidskrävande.

– Ett av syftena med min forskning har därför varit att testa en ny och effektivare simuleringsmetod, som tagits fram just för simulering av friktionsvärme i skivbromsar, säger Asim Rashid.

Den nya metoden har utvecklats av Niclas Strömberg, tidigare professor vid gruppen Simulering och Optimering vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, och implementerats i form av en programvara. Asim Rashid har använt metoden för att undersöka varför sprickor bildas på bromsskivans yta.


Resultaten av simuleringarna stämde överens med resultaten från fysiska experiment som gjorts tidigare och som redan presenterats i forskningslitteraturen. En slutsats av Asim Rashids forskning är därför att den nya simuleringsmetoden fungerar. 

Vid inbromsning med skivbromsar utvecklas hög värme i ett ringformat område på bromsskivan, vilket kan leda till en deformering av skivan. I projektet utvecklades ny kunskap kring varför detta varma område uppstår.

– Med den nya kunskap som projektet genererat kommer industrin förhoppningsvis kunna utveckla material och designparametrar så att skivbromsarna håller längre, säger Asim Rashid.

Forskningsprojektet var ett samarbetsprojekt mellan Jönköping University och Volvo Lastvagnar i Göteborg.

Läs hela avhandlingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-03-11