Doktorand vann pris för artikel

Jenny Hallgren, doktorand på Hälsohögskolan, har vunnit Student Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research från tidsskriften International Journal of Older People Nursing.

Jenny Hallgrens artikel Factors associated with increased hospitalisation risk among nursing home residents in Sweden: a prospective study with a three-year follow-up handlar om risken för äldre personer som bor på särskilt boende att hamna på sjukhus. Jenny har genomfört sin studie på elva äldreboenden i tre städer.

– Det är väldigt roligt att det här ämnet uppmärksammas, för det finns väldigt lite forskning om äldre svenska personers risk för att hamna på sjukhus, säger Jenny Hallgren.

Läs mer här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26663380

2016-03-23