Företag i Jönköpings län stabila på export

Exporterande företag i Jönköpings län är mer långsiktiga och stabila i sin export än företag i övriga landet. Det visar en ny studie gjord av forskare från Jönköping International Business School.

Rapporten presenterades i onsdags på Entreprenörskapsforum av professor Lucia Naldi och doktoranden Andrea Kuiken. Den visar bland annat att 40 procent av alla svenska exporterande små- och medelstora företag drar sig ur sina exportmarknader, och av dessa återvänder hälften vid ett senare tillfälle. Men Jönköpings län skiljer ut sig med den högsta andelen företag som har ett kontinuerligt exportmönster: 78 procent.

Exportfrämjandet behöver vara flexibelt och kanaliseras mot företag som redan visat exportförmåga och till de regioner som påvisar en hög andel stabilt långsiktiga exportföretag, menar forskarna. Studien visar också att familjeföretag har ett mer stabilt exportbeteende än andra företagsformer.

Läs pressmeddelandet från Entreprenörskapsforumt: http://entreprenorskapsforum.se/2016/03/16/ny-rapport-flexibelt-exportstod-gynnar-internationalisering/

Läs hela rapporten: http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2016/03/GloFo_Naldi_Kuiken_Webb.pdf

2016-03-23