Doktorandkurs med Professor Deirdre McCloskey

Den 5 till 9 september besöker professor Deirdre McCloskey Jönköping International Business School för att hålla en veckolång doktorandkurs.

Kursen heter “How the World Became Quite Rich: Approaches from History, Economics, and Humanomics”.

Alla doktorander antagna till en forskarutbildning i nationalekonomi, företagsekonomi, historia, geografi, statsvetenskap eller ekonomisk historia är välkomna att ansöka.

Professor McCloskey är en Harvardforskare som har gjort stora bidrag till flera forskningsområden. Hon är en populär föreläsare och huvudtalare vid konferenser i ekonomi och historia. McCloskey har också skrivit 17 böcker och 400 akademiska artiklar inom så skilda områden som statistik, teknisk ekonomi och transfrågor. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör ursprunget till den moderna världen, missbruk av statistisk signifikans i nationalekonomi och andra forskningsområden, samt kapitalism.

För mer information kontakta Özge Öner (ozge.oner@ju.se).

2016-04-01