Företag lärde sig mer om strategiskt arbete

Jönköping University driver ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla metoder för utmaningsdrivet strategiskt arbete i mindre och medelstora företag. Som en del i projektet arrangerades den 10 mars ett studiebesök hos Dörr & Portbolaget i Vittaryd utanför Ljungby.

Projektet utgår från metoden Hoshin Kanri, som bygger på Toyotas arbetssätt för strategi. Hos Dörr & Portbolaget fick deltagarna veta mer om hur Träcentrums David Andersson tillsammans med Mikael Thulin från Mikado Industrikonsult konkret arbetat med att implementera Hoshin-principer på företaget, till exempel rutiner för att planera, utföra, följa upp och förbättra.

– Just nu är vi fem personer från Tekniska högskolan, Jönköping International Business School och Träcentrum i Nässjö som arbetar med tolv tillverkande företag i regionen. Detta är roligt eftersom vi skapar direkta resultat i företagen samtidigt som vi förhoppningsvis utvecklar kunskap med en långsiktig effekt, säger Anders Melander, docent i företagsekonomi vid Jönköping International Business School.

Under studiebesöket berättade Dörr & Portbolagets vd Johan Ahlin om företagets erfarenheter:

– När David först kom hit tyckte vi att han ställde en massa jobbiga frågor om varför vi gjorde saker på olika sätt. Men efterhand - och ganska snabbt - märkte vi att hans frågor hjälpte oss att utvecklas. Nu ser vi tydligt att den organisatoriska utvecklingen också har medfört en betydande effektivitets- och lönsamhetsförbättring. Innan arbetet med Hoshin startade låg omsättningen per anställd på 1,2 mkr per år, och nu, ett och ett halvt år senare och efter ganska omfattande förändringar ligger omsättningen per anställd på 1,48 mkr per år.

– Det som kommit ut av detta är att jag personligen känner ett helt annat lugn. Plötsligt har jag för mycket tid över. ”Daglig styrnings-projektet” som startades gav en helt otrolig respons bara efter en vecka. Saker kom fram i tid - och före till och med. Jag behövde inte jaga svar längre utan allt bara flöt på. De olika arbetsgrupperna visste precis vad de skulle göra och såg då till att det blev gjort.

– David och Mikael som har varit våra kontakter i det här projektet har lärt oss en massa nya sätt att tänka och se saker och ting på. Jag tror att när projektet är färdigt, och när det har tagits fram en mall för hur man kan jobba, så kommer det att underlätta för många företag i branschen. Det svåra är kanske att man som företagare behöver vara öppen och se att förändringar kan vara till nytta, säger Johan Ahlin.

En av deltagarna på studiebesöket var Lotta Fonsell, vd på Villa Vida:

– Studiebesöket gav en hel del input och energi i vårt eget strategiarbete. Vi inser också att de frågor vi brottas med är ganska lika. Det är kul att se att ett företag har tagit sig igenom processen och fått så stor utdelning på det investerade arbetet, så det är absolut intressant att besöka andra företag och kunna diskutera. Dörr & Portbolaget är dessutom ganska lika oss i storlek vilket gör att vissa saker blir direkt jämförbara. Vi har själva startat vårt arbete sedan några månader tillbaka och vi tycker att det går bra framåt, David och Anders förser oss också med bränsle när vi tycker att det går lite trögt.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Melander vid Jönköping International Business School.

2016-04-04