Fritz Roethlisberger-priset till artikel av Daved Barry

MMTC-professor Daved Barrys artikel ”Discovering the Business Studio” har vunnit 2016 års Fritz Roethlisberger-pris för bästa bidrag till managementutbildning.

Artikeln ”Discovering the Business Studio” publicerades i Journal of Management Education 2015 (Vol. 39(1), 153-175). Daved Barry skrev artikeln tillsammans med Stefan Meisiek, professor vid University of Sydney.

2016-04-12