Lansering av Forum Förnyelse

Förra veckan var det kick off för Forum Förnyelse – projektet som ska få företagen i Jönköpings län att bli mer innovativa genom mer samverkan och ökad mångfald.

– Genom att jobba med mångfald, samverkan och vilja till förändring kan man skapa den "hitte-på-anda" som krävs för att ta fram framtidens produkter och processer, berättade projektledare Sara Johansson för de många intressenter som hade samlats i Jönköpings första skybar.

Samverkan och mångfald. Det är två nycklar för företag som vill hitta nya innovativa lösningar och produkter. Det visar forskning vid Jönköping International Business School.

– Innovation handlar om att omvandla idéer till ekonomiskt bärkraftiga verksamheter. Detta är en process som kräver mycket kunskap och erfarenhet, men det är inte bara mängden kompetens som är av betydelse. Det kanske är ännu viktigare hur man kombinerar olika typer av kunskaper. Och kombinationsmöjligheterna ökar med mångfald. Mångfald i utbildningsbakgrund, i erfarenhetsbakgrund, i yrkestillhörighet, i könssammansättning, i nationellt ursprung… allt sådant är av central betydelse för att stimulera fram innovativa miljöer, berättade Sara Johansson.

Forum Förnyelses främsta syfte är just att föra ut forskningsresultat kring hur man skapar innovativa miljöer i och omkring företagen. Och det är näringslivet i Jönköpings län som är den främsta målgruppen för projektets aktiviteter. Det var därför extra roligt att en hel del företagare var på plats vid projektlanseringen som hölls högst uppe i Jönköpings nya landmärke, en sexton våningar hög och nybyggd fastighet i Munksjöstaden. Där, i stadens första ”skybar” hade så många intresserade samlats så att knappt en stol var ledig när projektet presenterades. Inför de församlade pratade Sara Johansson också om vikten för mindre företag att hitta aktörer att samarbeta med.

– Många mindre företag klarar inte av att driva en hel innovationsprocess på egen hand. Man har inte kompetenserna internt, eller så har man inte erfarenhet, och då måste man hitta relevanta aktörer att samverka med.

En sådan aktör är forskningsinstitutet Swerea SWECAST, som medverkar aktivt i projektet.

– Vi tyckte redan från början att det här projektet var jättespännande, och vi tvekade inte att hoppa på det. Det är en möjlighet att skapa branschöverskridande arena där företagen kan bredda sig och sina kontaktnät, sa Swerea SWECAST:s Conny Gustavsson vid lanseringen.

I detta instämde även Jonas Ekeroth, vd för Handelskammaren Jönköpings Län, som också deltar i projektet. Han sa att ”ingenting är så bra så att det inte kan bli bättre” och betonade att konkurrenskraft är en färskvara som kräver ständig utveckling men att varje företag själv måste välja sin väg.

– Vi har engagerat oss i det här projektet för att det visar på möjligheter och idéer som man kan ta till sig om man vill förändra sättet att arbeta i sin organisation. Det är det som är så spännande med det här projektet, att det sker i en möjlighetsinriktad anda utan pekpinnar.

FAKTA - Forum Förnyelse

Initiativtagare till projektet är en grupp forskare vid forskningscentret CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics) vid Jönköping International Business School. Projektet drivs i samarbete med Swerea SWECAST och Handelskammaren Jönköpings län.

Projektbudgeten är totalt på drygt nio miljoner kronor, varav den allra största delen kommer från EU:s regionalfond. Resterande del kommer från Region Jönköpings län samt de tre organisationer som deltar i projektet.

För mer information om projektet, vänligen kontakta Sara Johansson sara.johansson@ju.se eller sofia.wixe@ju.se

2016-04-18