1,4 miljoner till MMTC från KK-stiftelsen

Forskningen om digital företagsomvandling vid Media Management and Transformation Center, Jönköping International Business School, har fått 1,4 miljoner kronor i anslag från KK-stiftelsen.

Pengarna kommer att användas i professor Daved Barrys arbete med att bygga en digital Business Studio vid Jönköping University.

– Sådana här bidrag hjälper oss att etablera MMTC som en framstående akademisk miljö för att ta itu med de utmaningar som digitalisering medför för företagen, säger forskningscentrets chef Mart Ots.

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

2016-04-28