Företagande ger snabbare integration

Eget företagande är ett bra alternativ för invandrare att integreras i det svenska samhället. Det visar en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University.
– Nyttan är dubbel. Entreprenörskapet skyndar på integrationen. Samtidigt bidrar integrationsprocessen till att utveckla företagarens affärskoncept, säger fil.dr Quang Evansluong.

Att invandrare startar företag i sitt nya hemland är vanligt. Däremot är inte mycket känt om hur affärsidéerna uppstår och hur entreprenörskapet utvecklas över tiden. I sin avhandling ”Opportunity creation as a mixed embedding process: A study of immigrant entrepreneurs in Sweden” har Quang Evansluong undersökt hur invandrade entreprenörer skapar nya möjligheter till företagande genom att förankra processen både i sitt hemland och i det nya värdlandet.

– Genom hela processen samarbetar de invandrade entreprenörerna med olika aktörer i värdlandet. Gradvis går de från att vara socialt exkluderade till att bli socialt inkluderade – företagandet blir alltså en del av den lokala integrationsprocessen, förklarar Quang Evansluong.

– Den lokala integrationen sker på flera plan. I arbetet med att etablera, utveckla och förfina affärsidéer och -koncept får företagaren en större tillit till invånarna och lär sig att förstå den lokala kulturen, vilket bidrar till en ökad känsla av tillhörighet. Samtidigt blir företagandet ett sätt att återknyta till hemlandet genom att man underhåller och etablerar nya kontakter.

Den ökade migrationen i Sverige och Europa bidrar till det stora intresset för Quang Evansluongs avhandling, och han ser flera möjligheter att omsätta slutsatserna i praktiken. Bland annat är han engagerad i det lokala integrationsprojektet ”Integrera Jönköping” som leds av Mariana Morosanu.

Avhandlingen presenterar flera konkreta förslag på hur företagande kan användas som en del av integrationsprocessen. Men också på hur invandrade entreprenörer kan stöttas i sitt företagande.

– Med olika typer av affärsstödsprogram kan invandrade företagare få hjälp med att skapa trovärdighet, bland annat genom att etablera kontakter och skaffa nya erfarenheter i lokalsamhället. Genom att koppla sin verksamhet till etablerade värderingar och delta i det lokala livet, så blir det lättare att förstå kundernas önskemål och behov – samtidigt som man lär sig språket.

Integrationsprogrammen kan också ha som målsättning att erbjuda aktiviteter som hjälper immigranter till ett ökat utbyte med lokalbefolkningen.

– Det kan till exempel handla om att man bjuder in till olika idrotts- eller intresseföreningar. Integrationsprogrammen bör syfta till att ge så många tillfällen som möjligt att öva på det nya språket – i alla sammanhang.

Quang Evansluong försvarade framgångsrikt sin avhandling vid Jönköping International Business School, Jönköping University, fredagen den 7 oktober. 

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-10-10