Fem miljoner kronor till familjeföretagsforskning

Ethel Brundin and Markus Plate

4 960 000 kr för att forska om identitet, känslor och relationer i familjeföretag. Det har Vetenskapsrådet tilldelat professor Ethel Brundin och universitetslektor Markus Plate vid Jönköping International Business School och forskningscentret CeFEO.

I projektet Trans-generational continuity of the owning family: identity formation, relationship dynamics and emotional influence kommer forskarna att undersöka samspelet mellan identitet, relationer och så kallade självmedvetna känslor i familjeföretag. Fokus kommer att ligga på ägarfamiljen och deras strävan efter framgång från en generation till nästa.

Hypotesen är att identitet (speciellt ägaridentiteten), familjeförhållanden och självmedvetna känslor som skam, stolthet och avund har en enorm inverkan på om och hur familjemedlemmar engagerar sig i företaget, och hur relationer påverkar ägarfamiljens beslutsförmåga.

Forskarnas ena perspektiv är att se hur individens identitet skapas under livets gång. Det andra är familjedynamiken och hur familjen fungerar. Forskningsramen kopplar ihop känslor som skam, stolthet och avundsjuka, identitet och relationer, och ser vad det får för konsekvenser för familjeföretagets kontinuitet i generationsväxlingar.

I detta sammanhang kommer de att visa hur identitet skapas i relationer (och vice versa) och hävdar att bildandet av en funktionell ägaridentitet, ett system för sunda relationer och en konstruktiv hantering av självmedvetna känslor kan ses som den sociopsykologiska grunden för vad som skulle kunna kallas ett ”professionellt ägande”.

2016-11-10