Miljoner till forskning om långsiktiga konsekvenser av psykosociala arbetsförhållanden

Äldre man

Ett projekt som ska undersöka sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden och hälsa efter 69 års ålder har fått 3,4 miljoner kronor från Forte.

Ingemar ”Pingo” Kåreholt, professor vid Institutet För Gerontologi och Aging Research Network – Jönköping vid Hälsohögskolan, kommer att ansvara för projektet ”Psychosocial working conditions and late-life physical functioning: What role do gender and socioeconomic position play?”. Projektet kommer främst att vara placerat vid Aging Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet, och kommer att genomföras från 2017 till 2019.

Projektet kommer att undersöka sambandet mellan ett brett spektrum av psykosociala arbetsförhållanden, till exempel arbetsrelaterad stress och arbetskomplexitet, före pensionsåldern och fysisk funktion efter 69 års ålder.

Forskarna ska undersöka hur dessa samband varierar mellan kvinnor och män med olika socioekonomiskposition, såsom utbildning, inkomst och social klass baserat på yrke. Och även hur de skiljer sig åt beroende på personliga resurser (till exempel känsla av sammanhang, socialt stöd) och balans mellan arbete och privatliv (fritidsaktiviteter, familjesituation, och timmar av hushållsarbete).

Den beräknade fysiska funktionen för äldre personer fram till år 2030 kommer att förutsägas baserat på resultaten.

Svenska nationellt representativa urval intervjuades 1968, 1974, 1981, 1991, 2000, och 2010, och intervjuades åter 1992, 2002, 2004, 2011, och 2014 (vid åldern 69+) vilket möjliggör upp till 46 års uppföljning.

Projektet kommer att ge viktiga insikter i de långsiktiga konsekvenserna av psykosociala arbetsförhållanden på fysisk funktion senare i livet, vilket kommer att spela en viktig roll för att förbättra välbefinnande och minska sjukvårdskostnaderna för äldre.

2016-12-09