Snabbare och bättre beräkningar av ytor

I en ny doktorsavhandling från Tekniska Högskolan, Jönköping University, presenterar Mirza Cenanovic numeriska metoder för snabbare och mer exakta datorberäkningar av problem på ytor. På sikt kan resultaten få stort genomslag inom olika branscher – och intresset från tillverkningsindustrin är stort.

Mirza Cenanovic

Syftet med avhandlingen har varit att vidareutveckla numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer på ytor – och visa hur de kan användas.

– Jag har tagit fram olika beräkningsmetoder som kan förenkla lösandet av problem på ytor med hjälp av finita element-metoden, förklarar Mirza Cenanovic.

– Ett exempel är MRI-skannrar som används på sjukhus. När maskinen skannar skapas en yta som kan vara ganska grov, inte olik ett apelsinskal. För att släta ut ytan behöver man beräkna medelkrökningen så exakt som möjligt. Min avhandling ger förslag på hur jobbet kan göras bättre.

Mirza Cenanovics beräkningsmetoder har en bred tillämpning och kan bidra till att lösa problem kring bland annat hållfasthet på ytor och förfining av yt-geometri inom många olika branscher.

– Det här är generella metoder som kan användas i alla sammanhang där man arbetar med datorgrafik. De kan användas när man vill modellera en plåtdetalj och se vad som händer med ytan under belastning. De skulle också underlätta vid produktutveckling med avancerade sandwichkonstruktioner där man blandar olika material i lager – till exempel när man gör flygplansvingar.

Nästa steg blir att använda Mirza Cenanovics beräkningsmodeller för att utveckla metoder inom strukturoptimering, eventuellt inom ramarna för ett nytt forskningsprojekt. Flera svenska företag har redan visat intresse.

– Förhoppningen är att vi kan se mina resultat i industriell tillämpning inom tio år.

Mirza Cenanovic försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Finite element methods for surface problems” vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, fredagen den 12 maj.

Länk till avhandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-05-15