Helene Ahl och Ylva Lindberg registrerade i AcademiaNet

Helene Ahl, professor i företagsekonomi och Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap vid HLK har blivit en del av AcademiaNet, en exklusiv databas för ledande kvinnliga forskare i Europa.

Helene Ahl och Ylva Lindberg nominerades av Vetenskapsrådet och är nu inkluderade i AcademiaNet, en europeisk databas där framstående kvinnliga forskare presenteras. Databasen grundades i Tyskland 2010 har sedan dess synliggjort framstående kvinnliga forskare med mål att öka andelen kvinnor i ledarskapspositioner.

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell där hon forskar om motivation och vuxnas lärande, om lärande i arbetslivet samt bedriver forskning inom genusteori och entreprenörskap. Hon undervisar i genus och organisering på personalprogrammet och i genuspedagogik. Läs mer om Helene Ahl.

Ylva Lindberg är docent i litteraturvetenskap och hennes forskning handlar om litteratur och språk i en global och medietät värld. Forskningen fokuserar på yngre medier, Internet och virtuella världar online. Ylva undervisar i svenska och litteraturvetenskap inom lärarutbildningen samt i franska. Läs mer om Ylva Lindberg.

Sedan tidigare finns även Eva Björck-Åkesson registrerad i AcademiaNet.

Se Helene Ahls sida på AcedemiaNet

Se Ylva Lindbergs sida på AcedemiaNet

2017-09-11