Forskarskolan Hälsa och Välfärd tio år

För tio år sedan startades Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan. I september uppmärksammades detta med ett antal presentationer från tidigare doktorander.

Den 21 september 2017 firade Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan tio år. Under dagen presenterade elva tidigare doktorander sin forskning inom flera skilda ämnen.

Sedan starten 2007 har 71 personer tagit doktorsexamen och 13 personer licentiatsexamen i nio olika ämnen.

Dagen inleddes med att Bo Malmberg, professor emeritus i gerontologi och Jan Mårtensson, professor i omvårdnad och nuvarande föreståndare för forskarskolan hälsade alla välkomna.

– Forskarskolan är dess studenter, det är roligt att så många under de här tio åren har passerat igenom skolan, sa Bo Malmberg, som arbetade med forskarutbildning inom gerontologi innan den gemensamma forskarutbildningen startade.

Jan Mårtensson framhöll Hälsohögskolans vd åren före Forskarskolan startade, Birgitta Lundgren Lindquist, som den som lade grunden för att Hälsohögskolan 2007 kunde starta en forskarskola samt Gerd Ahlström som var vd under de första åren. När forskarskolan startade var Bo Malmberg och Birgitta Sidenvall de första föreståndarna. Bengt Fridlund ledde forskarskolan i sju år innan Jan Mårtensson tog över i maj i år.

– Det är otroligt stimulerande och spännande och det är en härlig miljö att vara i, sa Jan Mårtensson.

Han pekade även ut flera motiv till att ha en forskarskola.

– Det ökar möjligheten för doktoranderna att fördjupa sig i sina egna forskningsområden. Det stärker också kvaliteten i utbildningen på alla nivåer och gör Hälsohögskolan konkurrenskraftig vid nyrekrytering.

Jan Mårtensson berättade att det fanns en intention att starta upp en sammanhållen forskarutbildning relaterad till de professioner och ämnen som fanns på Hälsohögskolan. Efter några år beslutade man att placera doktorander i gemensamma lokaler för att öka gemenskapen. På så vis skapades successivt mer tvärvetenskapliga miljöer vilket idag är en självklarhet för forskarskolan.

För några år sedan valde man att lämna de sju forskarutbildningsämnena som fanns och istället satsa på tre mer tvärvetenskapliga ämnen – handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap samt välfärd och socialvetenskap.

Under dagen fick publiken lyssna på Ingrid Widäng, Ann-Helene Almborg, Anna Dahl-Aslan, Ulrika Lindmark, Susanne Kvarnström, Sofi Fristedt, Linda Johansson, Magnus Hagiwara, Laura Darcy, Erik Nordström och Johanna Norderyd. Alla med en gemensam nämnare att de varit doktorander vid forskarskolan hälsa och välfärd.

– Presentationerna har visat att det finns en stor variation bland doktoranderna och att de alla har haft stor nytta av sin forskarutbildning, men på olika sätt. Vi månar mycket om att inte vara för snäva, vi ska vara tillåtande och tvärvetenskapliga och fortsätta jobba för det, sa Jan Mårtensson.

I framtiden ser Jan Mårtensson en utveckling inom internationaliseringen och redan idag finns tio doktorander från andra länder inskrivna vid forskarskolan.

2017-09-25