På väg mot en framtid där maskiner förstår oss

I de flesta avseenden har webben och dess möjligheter utvecklats långt bortom vad de flesta trodde var möjligt. I andra avseenden har vi bara skrapat på ytan. I en ny doktorsavhandling letar Karl Hammar efter modeller som kan ta internet till nästa steg.

Portrait Karl Hammar

Webben används framför allt för kommunikation mellan människor. Det mesta av innehållet, oavsett om det är text, bild eller video, är obegripligt för programvaror och maskiner. En sökmotor kan hitta information åt dig baserat på enstaka ord, men du måste själv tolka och sålla bland sökträffarna. Men om din telefon eller dator till exempel kunde förstå ett telefonsamtal om att din bil gått sönder, skulle mjukvaran kunna hitta lämpliga bilverkstäder i närheten av dig, jämföra priser och recensioner, boka en tid i din kalender och kolla vilken buss du ska ta för att komma hem. Visionen av en framtida webb där människor och maskiner delar information kallas för den Semantiska Webben.

För att den Semantiska Webben ska bli verklighet, behöver människor och datorer komma överens om och standardisera kommunikation på två olika nivåer. Den första nivån rör format för informationsutbyte mellan datorer eller system, och där har flera standarder växt fram för texter, bilder med mera. Den andra nivån gäller saker som system och människor ska kunna kommunicera om, till exempel händelser och platser, och där finns mycket kvar att göra. Inte minst för att det är så komplext och att de flesta mjukvaruutvecklare saknar den kunskap och de verktyg som krävs.

En som har jobbat med de här frågorna i många år är Karl Hammar. I sin doktorsavhandling har han studerat så kallade ODP:er, eller Ontology Design Patterns. Ontologi är läran om vad som existerar och Design Patterns är återkommande mönster i det som behöver beskrivas. Vissa saker är gemensamma för till exempel alla händelser, oavsett om händelsen är en olycka, en konsert eller en resa; det finns en tid, det finns en plats, det finns personer som upplever eller berättar om händelsen, och så vidare. Sådana saker försöker Karl Hammar definiera och strukturera på ett sätt som datorer kan förstå. Men det handlar också om att hitta balansen mellan vad som är effektivt för en dator, och vad som är begripligt för en människa.

Avhandlingen ökar kunskapen om hur ODP:er kan konstrueras och beskrivas, hur de används på bästa sätt och hur verktyg för att hantera dem bör fungera.

– Forskargruppen jag är med i bygger en infrastruktur som möjliggör användandet av kunskap, säger Karl Hammar.

Ett gemensamt sätt att organisera kunskap och information gör också att olika system kan kommunicera med varandra. Syftet är att hitta modeller som hjälper mjukvaruutvecklare att standardisera information. Det kan till exempel handla om att lägga in taggar på sin webbplats, som inte märks för människor men som ett program kan se och tolka. Det skulle göra det enklare att till exempel jämföra priser och tjänster, eller att se hur olika nyhetssajter rapporterar om en viss händelse.

Karl Hammar, som arbetar vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, försvarade sin avhandling Content Ontology Design Patterns: Qualities, Methods, and Tools vid Linköpings Universitet den 29 september.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-10-02