Samarbete stärker organisationer i förändring

Vad händer med en organisations värderingar när den utsätts för stora förändringar? I en ny avhandling från Jönköping University undersöker Sara Ekberg utmaningar och möjligheter i dagstidningsbranschen.

Portrait Sara Ekberg

Organisationens värderingar är grunden för hela dess verksamhet. Det är värderingarna som styr vad man gör och hur, vilket i sin tur är kopplat till kundlöftet, säger Sara Ekberg.

– Om organisationen förändrar sina värderingar på ett sätt som gör att man inte längre levererar det som man har lovat, så är verksamheten inte längre intressant för mottagaren. Men när en organisation utsätts för stora förändringar så måste den också kunna anpassa sina värderingar. Annars överlever den inte.

I sin avhandling undersöker Sara Ekberg hur australiska dagstidningar har mött utmaningarna i en bransch som genomgår en dramatisk förändring. I centrum står två dagstidningar; The Courier-Mail och The West Australian.

– Australiska medier representerar det traditionella västerländska sättet att se på medier och nyhetsrapportering. Samtidigt har en del av de australiska dagstidningarna varit framgångsrika i att anpassa sig till det nya medielandskapet där internet har förändrat spelreglerna helt, förklarar Sara Ekberg.

Hennes arbete visar att tidningarna inte har begränsat sig till att låta värderingarna ligga till grund för nya strategier. Man har också använt värderingarna rent praktiskt för att utvärdera olika lösningar.

– För att lyckas möta förändringarna är det viktigt att man tänker igenom vad som ska hända och inte bara göra som alla andra. Här är ”clickbait” ett tydligt exempel där de traditionella medierna lät sig svepas med trots att arbetssättet inte överensstämde med de journalistiska värderingarna.

En nyckel till framgång för de australiska dagstidningarna har varit att samarbeta mellan olika medieslag. Dagstidningar jobbar till exempel alltmer med video. Genom att samarbeta med ett TV-bolag som har lång erfarenhet inom området kan man skapa nya synergier.

– Ur en organisationsteoretisk synvinkel så är det här insikter som kan tillämpas inom många andra områden. Jag tror till bland annat att organisationer inom vård och omsorg skulle kunna dra nytta av den här typen av samarbeten och synergier.

Sara Ekberg försvarade framgångsrikt sin avhandling ”The role of organizational integrity in responses to pressures – A case study of Australian newspapers” vid disputationen vid Jönköping International Business School, Jönköping University, den 6 oktober.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-10-10