Nya forskningsmedel till yngre barns engagemang i förskola- och skola

Vetenskapsrådet har idag bevljat två CHILD-ansökningar forskningsmedel. Ämnesområdet är specialpedagogik och yngre barns engagemang och resultat i förskola- och skola.

Child

De två ansökningarna som beviljats gäller:

Projektbidrag inom Utbildningsvetenskap:
Skolprestationer i årskurs 3 och 6 - vad är relationen till barns engagemang i förskolans aktiviteter? Totalt beviljades för projektet 5 ,8 miljoner kronor (för åren 2018-2021)

Forskarskola inom utbildningsvetenskap:(tillsammans med Stockholms universitet (huvudsökande), Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Karlstad universitet). Forskarskolan är i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren. Totalt beviljades 11, 9 miljoner kronor (för åren 2018-2021). 

För mer information, kontakta Mats Granlund

2017-11-02