Unik forskarkonferens om engagemang i förskolan för barn i behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har nyligen presenterat en rapport om att många barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Aktuell forskning visar att barns engagemang i förskolans aktiviteter leder till minskat behov av stöd, ökat välmående och förbättrade framtida skolresultat. På torsdag inleds en internationell forskarkonferens vid Jönköping University, där de här frågorna diskuteras.

happy children outside in a row

Den 16-17 november samlas ett 80-tal barnforskare från 15 länder vid Jönköping University. Det är forskningsmiljön CHILD som genomför en internationell konferens om barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Internationellt och i Sverige betonas en förskola för alla barn, och att barn i behov av särskilt stöd ska vara inkluderade, det vill säga finnas i samma aktiviteter som andra barn och vara lika engagerade i aktiviteterna som andra barn. Forskning har visat att barn som är högt engagerade i förskolans aktiviteter mår bra, och lär sig de grundläggande färdigheter som behövs för att fungera i skolan. Svensk forskning visar också att barn i behov av särskilt stöd finns i samma aktiviteter som andra barn i förskolan men att de inte är lika engagerade. Om detta, och vad man kan göra åt det, handlar konferensen; att öka barnets engagemang, välmående och därmed också förbättra framtida skolresultat.

Forskningsresultaten kan ses som en kommentar till den rapport som Skolinspektionen just presenterat och som visar på att många barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Kan man då öka de här barnens engagemang, krävs mindre stöd, och barnen mår bättre.

En rad internationellt erkända forskare som ägnar sin forskning åt barn i behov av särskilt stöd i förskoleåldern, diskuterar under konferensen engagemang som ett mål för inkluderande förskoleverksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Konferensen är också startskottet till flera forskningsprojekt i CHILD om hur barns engagemang i förskolan kan kopplas till senare skolprestation.

Konferensen arrangeras med finansiellt stöd av Vetenskapsrådet och leds av professor Mats Granlund, Jönköping University.

För mer information, kontakta Professor Mats Granlund, tel. 0705135407 eller forskningskoordinator cecilia.allegrind@ju.se

Se även ju.se/child

Konferensens förmiddagar sänds live över Youtube

Dag 1

https://www.youtube.com/watch?v=vXZdodhWrEE

Dag 2

https://www.youtube.com/watch?v=4aa9xbz21Os

2017-11-14