Etiska problem för legitimerad sjukvårdspersonal i stridsområden

Sjukvårdspersonal som befinner sig på militära insatser utomlands anpassar sig lätt till den militära organisationen men upplever dubbla lojaliteter mellan organisationen och sin sjukvårdsetik. Detta framkommer i en ny avhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Kristina Lundberg har tidigare tjänstgjort som militärpräst i Kosovo och Afghanistan. Där har hon upplevt sjukvårdspersonals etiska problem i att jobba i ett insatsområde och sett vikten av rätt förberedelser för arbetet i en stridszon.

­– Den svenska sjukvårdspersonalen ska följa lagar och professionsetiska och medicinska etiska koder när de verkar i ett insatsområde. Min avhandling tar upp etiska problem bland legitimerad sjukvårdspersonal på militära utlandsinsatser och taktiska officerares utmaning att leda sjukvårdspersonalen när de ska verka i ett insatsområde, säger Kristina Lundberg.

Resultaten från avhandlingen visar att sjukvårdspersonalen lätt anpassar sig till den militära strukturen. Sjukvårdspersonalen utför inte enbart sjukvårdsuppgifter utan också militära uppgifter vilket leder till att de upplever dubbla lojaliteter, det vill säga väger mellan sin sjukvårdsetik och anpassning till den militära organisationen.

– Ett exempel är att sjukvårdspersonalen ibland samlar in information som de själva kallar intelligence, vilket är uppgifter som normalt utförs av därtill utbildade militärer. När de utför den här specifika militära uppgiften ger de olika argument för att rättfärdiga det, till exempel att det är jobbigt att se att soldaterna jobba hårt medan de själva inte har något att göra, förklarar Kristina Lundberg.

Vidare tyder resultaten på att taktiska officerare upplever att det är en utmaning att leda sjukvårdspersonalen. Ofta rekryteras sjukvårdspersonal utanför den militära organisationen och roterar till insatsområdet genom så kallad egen rotation, vilket innebär att de inte är samövade med övriga förbandet. Detta kan påverka operationen i insatsområdet på ett negativt sätt.

Resultatet från avhandlingen kan användas för att förbereda personal i insatsområden och utbilda chefer som ska leda sjukvårdspersonalen.

– Det finns inte mycket forskning på området sedan tidigare, vilket har gett avtryck på förberedelserna innan sjukvårdspersonal åker till ett område där de dagligen riskerar livet. Därför kan min avhandling bidra till att förbättra dessa förberedelser. Jag kan även tänka mig att resultaten kan tillämpas inom pre-hospital vård eftersom det på många sätt också är en miljö som ibland påminner om en stridszon, förklarar Kristina Lundberg.

Kristina Lundberg, som även arbetar vid Högskolan i Borås försvarade framgångsrikt sin avhandling “Conflicting values - everyday ethical and leadership challenges related to care in combat zones within a military organization” vid Jönköping University den 15 december 2017.

För mer information, kontakta
Kristina Lundberg
kristina.lundberg@ju.se

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-12-18