Nya medel till forskning om kompetensförsörjning inom partihandeln

Handelsrådet har beviljat 1 924 000 kr i forskningsmedel till fyra forskare vid Jönköping International Business School. Pengarna går till projektet ”Karriärvägar inom partihandeln: Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer?”.

Bild på de fyra forskarna Helena Nilsson, Mikaela Backman, Pia Nilsson och Özge Öner

Helena Nilsson, Mikaela Backman, Pia Nilsson och Özge Öner

Mikaela Backman, Helena Nilsson, Pia Nilsson och Özge Öner är forskare vid centrumbildningen CEnSE vid Jönköping International Business School. De har nu beviljats forskningsanslag för sitt projekt som syftar till att med unika data analysera, förstå och visa vilka olika karriärvägar anställda och entreprenörer inom partihandeln tar.

- Kompetensförsörjning är ett av de största problemen som företag möter oavsett sektor och lokalisering i Sverige. För sektorer som dessutom har problem att behålla befintlig personal inom företaget, som inom partihandeln och detaljhandel, uppstår det ytterligare utmaningar och kostnader, berättar Mikaela Backman.

I projektet kommer forskarna även att studera de som slutar inom partihandeln och vart de tar vägen, till exempel vilka sektorer de fortsätter till. Målet med projektet är att finna gemensamma nämnare hos anställda som stannar inom partihandeln en längre tid, de personer som avancerar inom näringen, de som slutar och de som väljer att bli entreprenörer.

- På så sätt kommer vi att kunna visa på vilka utbildningar och tidigare erfarenheter som bidrar till en lång och framgångsrik karriär inom partihandeln, som anställd eller som ägare till ett eget företag.

2018-04-23