Ny docent i välfärd och socialvetenskap

1995 genomfördes en reformering av den psykiatriska vården. Vad hände med de personer som tidigare bodde på mentalsjukhus och som då skulle integreras i samhället? Under sin docentföreläsning 24 maj, berättade Per Bülow mer om ämnet.

Per Bülow, ny docent i välfärd och socialvetenskap

Långtidsuppföljning av personer med psykosdiagnoser är en central del i Per Bülows forskningsarbete. Särskilt fokus har riktats mot att följa upp åren efter psykiatrireformen 1995, då personer med psykiska sjukdomar skulle integreras i samhället med stöd av socialtjänsten. Reformen var rätt ur många aspekter menar Per Bülow, men anpassningen har varit svår.

– Det finns alla skäl att säga att gruppen som reformen riktade sig mot har fått ett bättre liv. Samtidigt är många fortsatt marginaliserade när det gäller integration i samhället, ekonomi, sociala relationer och sysselsättning. Variationen inom gruppen är visserligen stor, men på det stora hela är den mer resurssvag och har svårare att ta sig fram i samhället.

Med en bakgrund som sjuksköterska med arbete på enheter med psykoser, har ämnet alltid varit aktuellt för Per Bülow. Forskningen inom området fortsätter, bland annat med ett projekt tillsammans med en forskargrupp på Jönköping University, där psykiatrireformens resultat är i fortsatt fokus.

– Vi analyserar samma grupp, men med fokus på en speciell ålder. Grundfrågan är hur det har gått för personerna nu när de är 65 år och äldre, säger Per Bülow.

2018-05-24