33 miljoner till forskning som stärker industrins konkurrenskraft

Jönköping Universitys strategiska satsning på forsknings- och utbildningsmiljön SPARK fortsätter att utvecklas positivt. I början av nästa år startar hela åtta nya projekt med finansiering från KK-stiftelsen.

– Vi är mycket glada och stolta över att KK-stiftelsen visar fortsatt förtroende för Jönköping Universitys satsning på kunskapsintensiv produktframtagning och på att skapa en internationellt konkurrenskraftig kunskapsmiljö. Beslutet från KK-stiftelsen är också ett positivt besked för många av våra samarbetspartners. Samtliga projekt sker i nära samarbete med näringslivet och baseras på gemensamma kunskapsutmaningar, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

KK-stiftelsen beviljar totalt 33 miljoner kronor till sju forskningsprojekt och ett rekryteringsprojekt inom SPARK. Samtliga projekt är beviljade till Tekniska Högskolan och de är bland annat inriktade på områden som artificiell intelligens, produkt- och produktionsutveckling, ledarskap och polymerteknik.

– Vi ser att de projekt vi beviljat har stor relevans både för industrins konkurrenskraft och för Jönköping Universitys utveckling av spetskompetens inom kunskapsintensiv produktframtagning. Projekten ligger i linje med högskolans ambition att bygga en nationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljö som skapar nytta för näringslivet, säger Ulf Hall, tillförordnad vd på KK-stiftelsen.

Ett av forskningsprojekten, MAP4Light, ligger inom området bebyggd miljö och undersöker hur man kan förbättra utbytet av produktinformation för ljusmiljöer mellan tillverkande företag och byggindustrin. Daniel Lemén är specialist inom BIM, byggnadsinformationsmanagement, på belysningsföretaget Fagerhult som medverkar i projektet:

– För oss som utvecklings- och tillverkningsföretag inom belysningsindustrin är det en viktig konkurrensfördel att kunna utbyta information med byggindustrin på ett effektivt sätt. Att medverka i det här projektet ger oss möjlighet att ta del av den senaste kunskapen inom området för att kunna ligga i framkant inom BIM.

Sammanlagt drygt 20 företag kommer att delta i projekten. De bidrar med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

Syftet med SPARK är att bidra till ökad konkurrenskraft hos svenska företag genom att stödja dem i utvecklingen av produkter och processer med ett större kunskapsinnehåll. Miljön utvecklas i samverkan med KK-stiftelsen, och är en långsiktig satsning mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö.

2018-12-17