7,4 miljoner kronor i anslag för två forskningsprojekt vid Jönköping International Business School

Forskare vid Jönköping International Business School har tillsammans fått 7,4 miljoner kronor i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för två olika forskningsprojekt; ett om organisationers kontakter med externa intressenter och ett om entreprenörskap hos äldre.

Lagom till jul fick forskare vid Jönköpings University det glädjande beskedet att de har fått forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för två olika projekt vid Jönköping International Business School.

Det ena projektet är knutet till forskningscentret MMTC – Media, Management and Transformation Center, där forskarna Leona Achtenhagen och Norbert Steigenberger har fått 3,6 miljoner kronor för sitt fyraåriga projekt ”Reaping the benefits of digitalization for stakeholder management: Making open stakeholder management work".

- Syftet med projektet är att analysera hur organisationer i den digitala eran på ett framgångsrikt sätt kan sköta sina förbindelser med externa intressenter inom ett ramverk för öppen och transparent hantering av intressenter, berättar Leona Achtenhagen, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School och föreståndare för MMTC.

Det andra projektet, som är knutet till forskningscentret CEnSE (Center for Entrepreneurship and Spatial Economics), har beviljats 3,8 miljoner kronor, handlar om ”Ageing and entrepreneurship”, vilket forskarna Mikaela Backman, Johannes Hagen, Charlie Karlsson, Orsa Kekezi, Lucia Naldi och Tina Wallin ska forska om under fem år.

- Vi vet idag väldigt lite om vad som driver äldre att bli entreprenörer och när de väl har blivit det, vet vi inte heller mycket om hur företaget drivs och hur väl det går för dem, säger Mikaela Backman, doktor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School.

I det här projektet kommer forskarna att studera individ-specifika faktorer som påverkar sannolikheten att bli entreprenör i högre åldrar, exempelvis effekterna av kön, utbildning, etnisk bakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet samt om man blir entreprenör för att man måste eller för att man har möjligheten.

Forskarna kommer även att analysera hur omgivningen påverkar äldres entreprenörskap, till exempel mellan tät- och glesbefolkade områden. Frågan kring hur äldre entreprenörer driver sina företag kommer också att studeras.

2018-12-21