Avhandling; On particles and slags in steel casting

On particles and slags in steel casting, heter Dimitrios Siafakas doktorsavhandling från Tekniska högskolan, Jönköping University. Dimitrios har bland annat hittat en vetenskapligt giltig förklaring av oegentligheter i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem.

Ett av syfterna med forskningen var att förbättra, utveckla och standardisera metoder för att mäta metallurgiska slagg-termofysiska egenskaper såsom viskositet, ytspänning, densitet och så vidare.
Dimitrios ville också identifiera vilka element eller ämnen som kan användas för kornförädling av austenitiska stål.

Denna typ av forskning kan bidra till att identifiera vilka ämnen är potenta kärnbildare för austenitiska stål utan och bereda väg för att utveckla nya och förbättra konventionella desoxidation och ympningsprocesser med det slutliga målet att förbättra den gjutna komponentens mekaniska egenskaper.

Dimitrios Siafakas har med sin forskning kunnat visa;

· En vetenskapligt giltig förklaring av oegentligheter i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem.

· Identifiering av flera potenta substanser för mikrostrukturell förfining av gjutet Hadfield stål.

· Experimentellt bevis på att det finns en bra korrelation mellan termodynamisk modellering och experimentella observationer i båda fallen (slag- och partikelutfällning i Hadfield-stål)

– Termofysiska egenskaper är mycket viktiga som input för modelleringsverktyg som används av metalltillverkning och gjutningsindustrin för utveckling och förbättring av metallurgiska och gjutningsprocesser. Standardisering och utveckling av metoderna för mätning av termofysiska egenskaper kan ge mer noggranna och pålitliga data som i sin tur kan avsevärt förbättra noggrannheten och tillförlitligheten hos modelleringsverktygen, säger Dimitrios Siafakas.

Framtida implementering av inokulationsprocesser för austenitiska stål av industrin kan positivt påverka de gjutna komponenternas mekaniska egenskaper och minska risken för defekter, vilket väsentligt ökar produktkvaliteten.

Dimitrios Siafakas har sedan tidigare två masterexamen, en från University of Ioannina i Grekland (Department of Material Science and Engineering) och den andra från Kungliga Tekniska Högskolan inom materialvetenskapsområdet med fokus på metallurgiska processer och komponentgjutning.

Här finns avhandlingen i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dimitrios Siafakas efter avklarad disputation.

2019-06-03