”Inte farligt att träna mycket”

I sin avhandling ”Aspects of Regular Long-Term Endurance Exercise in Adolescents, with Focus on Cardiac Size and Function, Hormones, and the Immune System” har Louise Rundqvist på Hälsohögskolan i Jönköping tittat närmare på långsiktiga effekter av att starta högintensiv träning i yngre åldrar.

Studien har tittat på friska ungdomar i åldrarna 13 till 19 år som har tränat väldigt mycket uthållighetsträning, på elitnivå under flera år, med fokus på orientering och längdskidåkning. Man har även haft en kontrollgrupp med ungdomar som inte tränat regelbundet, max en gång per vecka förutom skolidrotten.

Olika system i kroppen, med störst fokus på hjärtats storlek och funktion men även hormoner associerade till tillväxt och metabolism, har studerats i avhandlingen där den aktiva gruppen har jämförts med kontrollgruppen.

– för vuxna pratar man om så kallat idrottshjärta. Att hjärtat är förstorat hos elitidrottare och att det ibland kan ge vissa komplikationer. Men det finns inga referensvärden för ungdomar i den här åldern, vilket gör att det kan bli en osäkerhet vid hjärtundersökningar av dessa ungdomar, säger Louise Rundqvist.

Liknande förändringar hos ungdomarna som hos vuxna

Studien visar att hjärtats storlek redan hos elittränande ungdomar liknar de förändringar på hjärtat som ses hos vuxna atleter, och att det fortfarande är helt normalt och har hjälpt till att ta fram referensvärden.

Både de aktiva och kontrollgruppen har genomgått tester i vila och vid ett så kallat maxtest, då de har fått springa på löpband med ökad belastning tills de inte orkade mer, i omkring 15-20 minuter. Efter maxtestet så har hjärtats storlek och funktion mätts för att se förändringar, med intressanta resultat som följd.

- Man har sagt att det kan bli en dysfunktion, en onormal funktion hos aktiva omedelbart efter hög ansträngning. Men nu såg vi liknande mönster både hos de aktiva och hos kontrollgruppen. Det vill säga att det är ingen onormal funktion utan det är snarare en anpassning till det här arbetet. Detta är av vikt när man diagnosticerar de här ungdomarna, så att man inte tror att det faktiskt rör sig om en dysfunktion, säger Louise Rundqvist.

Inte farligt att träna mycket

Det är alltså inte farligt för friska ungdomar att träna väldigt mycket uthållighetsträning vilket kan vara viktigt att ha med i diskussionen om plötslig hjärtdöd och andra allvarliga symptom i samband med idrott.

- Hos en frisk person är det med största sannolikhet inte farligt för hjärtat att träna så här mycket. Har man medfödda eller förvärvade förändringar på hjärtat då kan det vara det, men nu har vi bara tittat på hjärtfriska ungdomar. Vi har breddat kunskapen inom området och fått fram referensvärden på hjärtats storlek som är kopplat till deras maximala syreupptagningsförmåga, vilket kan utnyttjas av till exempel personal inom diagnostik, specialistvård och primärvård. Hjärtat är förstorat redan hos de unga men vi ser inga risker med det, säger hon.

Fortsatta studier

Hittills har studien, som Louise Rundqvist genomfört tillsammans med bland annat sina handledare Maria Faresjö och Peter Blomstrand, genererat två publicerade vetenskapliga artiklar och den här avhandlingen. Ytterligare en artikel är inskickad till en vetenskaplig tidskrift och en finns det ett manuskript klart till. Det finns dock pengar kvar i projektet och Louise Rundqvist tillsammans med de andra forskarna kommer att fortsätta forskningen ett tag till. Bland annat finns det i de insamlade materialet underlag till en till två ytterligare artiklar.

- Jag har själv varit orienterare och har gått på orienteringsgymnasium så det här ligger mig varmt om hjärtat, avslutar Louise Rundqvist.

​Läs avhandlingen här

För mer information kontakta Louise Rundqvist, louise.rundqvist@ju.se, 036 - 10 11 93

2019-09-06