”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”

- Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och bättre lönsamhet för företag med kundorderstyrd produktion och design (konstruktion).

Det säger Samuel André som i fredags försvarade och fick sin doktorsavhandling godkänd på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Samuel Andrés doktorsavhandlingen heter ”The Design Platform Approach – Enabling Platform-Based Development in the Engineer-to-Order Industry". Den handlar om hur underleverantörer beskriver resultatet av sin teknikutveckling och hur de teknikerna ska kunna användas för att stödja kundanpassning och bygga upp en produktplattform.

"Måste möta sina kunders krav"

- Företag med kundorderstyrd produktion, så kallade ETO-företag, (Engineer To Order) måste möta sina kunders krav mer eller mindre fullständigt för att få sälja några produkter alls, säger Samuel André.

Dessa företag måste ha processer som gör dem flexibla, nämner han, eftersom det blir svårt för dem att standardisera produktutbudet för att effektivisera verksamheten. ETO-företag har inte lyxen att inte ge kunden exakt vad den vill ha. Istället tvingas de att utveckla specialanpassade produkter för sina kunder varje gång vilket, jämfört med andra sektorer, borde kunna effektiviseras, resonerar Samuel André.

- När affären sker mellan två företag där den ena är en biltillverkare som köper en förarstol, då måste det företaget som utvecklar och tillverkar förarstolen att anpassa sig till biltillverkarens krav. Annars får en annan stoltillverkare uppdraget.

Stärka företagens produktion

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design. Produktplattformar är ett sätt för att nå fler kundgrupper med en mindre utvecklingsansträngning och effektiviserad produktionsapparat. Produktplattformar har dock varit svårt att applicera på kundstyrda företag.

- Denna avhandling beskriver hur det är möjligt att jobba mer plattforms-baserat i dessa typer av företag och därmed öka deras effektivitet vilket kan leda till snabbare ledtider och bättre lönsamhet, säger Samuel André.

Det finns även delar i avhandlingen som kan vara fördelaktiga för andra typer av företag, påpekar han.

Identifiera problem

Samuel André beskriver doktorandåren som mycket givande och roliga.

- Det är ett jobb med mycket frihet, kreativitet och många utmaningar. Den största utmaningen har varit att identifiera de generella problem som företag har samt att föreslå generella lösningar på dessa. Roligast har varit att få tid att skriva olika publikationer och sedan presentera dem i tidskrifter eller på forskarkonferenser.

"Gör att man blir otålig"

Det han såg fram emot mest med sin disputation var att äntligen bli klar.

- Den sista tiden som doktorand är det mycket kvalitetskontroller och väntan vilket gör att man blir otålig.

Han tyckte att disputationen gick bra och att det var intressant att höra andra vinklingar och frågeställningar om hans forskning som han inte hade tänkt på.

- Opponenten hade kunnat krångla till det mer för mig om han hade velat och jag upplevade att jag kunde diskutera alla frågor som kom upp, säger Samuel André.

Anställd på Husqvarna

Samuel André är sedan två år tillbaka anställd på Husqvarna Group där han jobbar med nästa generations Product Lifecycle Management (PLM) system och produktplattformar. Han ingår i en liten grupp som har ett globalt ansvar för att skapa modeller och processer för hur produktinformation ska flöda igenom verksamheten så att produkter kan utvecklas, produceras och levereras effektivt och rätt.

- Jag fortsätter inom Husqvarna Group och kommer förhoppningsvis behålla kontakten med JU via forskningsprojekt, säger Samuel André.


Läs avhandlingen här

För mer information, kontaka Samuel André: samuel.andre@husqvarnagroup.com, 070-333 86 36.

2019-09-24