Artikel från forskare på Hälsohögskolan publicerad i prestigefull tidskrift

Amir Pakpour, forskare vid Qazvin University of Medical Sciences i Iran och affilierad vid Hälsohögskolan har tillsammans med ett internationellt forskningsteam, där Anders Broström och Pia Bülow ingår, genomfört en studie vars resultat har publicerats i Sleep Medicine Review. Artikeln heter: Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis.

Amir Pakpour

Sleep Medicine Review är en högt ansedd tidskrift inom sömnforskning och artikeln publicerades i vol 47, 2019 oktober-upplagan. Studien använder en systematisk gransknings- och metaanalys-metod för att öka förståelsen för associationen mellan internetberoende och sömn.

- Genom att samla in alla studier som relaterar till ämnet – i det här fallet sömn och internetberoende – mellan åren 1990–2018 och välja ut de för studien relevanta hittade vi 23 studier med 35 684 deltagare, som vi inkluderade i vår undersökning, berättar Amir Pakpour.

Amir Pakpour är en framstående och mycket produktiv forskare. De senaste två åren har han publicerat omkring 30 artiklar i välkända internationella tidskrifter, han har också ett brett nätverk av internationellt erkända forskare. Under 2016 var Amir anställd som gästföreläsare och forskare på Hälsohögskolan under en halvårsperiod.

Internetberoende är ett relativt nytt fenomen med en enorm bredd. Beteendet kan beskrivas som antingen adaptivt eller patologiskt. Det adaptiva beteendet är ett positivt beteende där internet används för att lösa problem, umgås eller minska ensamhet. Det patologiska beteendet kännetecknas istället av en minskad tolerans och förlorad kontroll över det överdrivna användandet. En indikator är att fysiska och psykiska konsekvenser börjar försummas. Fysiska konsekvenser kan till exempel vara övervikt och psykologiska konsekvenser kan innebära ökad ångest, depression, social fobi och i extrema fall psykoser.

- Vi har bland annat hittat studier gjorda i Iran och Hong Kong som visar på ett utbrett internetberoende, dessa studier har dock använt ett så kallat bekvämlighetsurval och kan därför inte användas för att dra några generella slutsatser. Vad vi kan se är att det är ett ökande problem. Jag kan se barn i tvåårsåldern som använder sig av smartphones och surfplattor, så i framtiden kan vi nog förvänta oss att problemen ökar, säger Amir Pakpour.

Resultaten av metaanalysen avslöjade en betydande indikation för sömnproblem och en betydande minskning av sömnmängden bland personer som är beroende av internet.

- Vi kunde se att personer som är internetberoende löper dubbelt så stor risk att drabbas av sömnproblem och att beroende personer i genomsnitt sover 24 minuter mindre än de som inte är beroende. Det kanske inte låter så mycket, men det kan verkligen påverka sömnkvalitén, säger Amir Pakpour.

Studien genomfördes under 2018 och forskare från Iran, Sverige, Hong Kong/Kina, Storbritannien och USA deltog. Alla deltagande forskare är mycket framstående i sina olika professioner som sträcker sig mellan allt från arbetsterapi och psykiatri, till beteendevetenskap.

- Det är oerhört viktigt att vi har påbörjat det här arbetet tillsammans, jag tycker verkligen att hälsoproblem är internationella frågor och därför borde vi lösa dem internationellt. Jag tror att det är viktigt att ha med flera forskare från olika fält som arbetar med detta för att hitta ett sätt att minska de här problemen. Annars antar jag att vi bara kommer att ha värre problem om 10 år, med tanke på att minst 4 miljarder människor använder internet varje dag, säger Amir Pakpour.

Nästa steg för honom är att fortsätta med sina forskningsstudier.

- Just nu arbetar jag med flera forskningsstudier tillsammans med forskare på Hälsohögskolan och andra universitet, och jag vill ta reda på mer om mekanismerna mellan internetberoende och sömn. En teori är att det har med ångest att göra. Personer som är internetberoende har högre ångestnivåer och det här kan påverka deras sömnmönster, sömnkvalitet och antalet sömntimmar, avslutar han.

Amir Pakpour tillsammans med forskare på Hälsohögskolan under halvåret som gästföreläsare och forskare 2016. Från vänster Bengt Fridlund, Dan Malm, Anders Broström och Henrik Jansson. Amir Pakpour står längst fram. Foto: Patrik Svedberg

2019-10-24