Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare firar tio år

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) firade sitt tioårsjubileum torsdagen 7 november. JA är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, som ägs och styrs av Jönköping University, Region Jönköpings Län och länets tretton kommuner i nära samarbete.

Jönköping Academy är en unik verksamhet med medarbetare som rör sig bland världseliten i sina professioner (bland annat inom kvalitetsförbättring och patientsäkerhet). Masterutbildningen som ges i JAs regi har ett extremt högt söktryck och 100% av de tidigare studenterna rekommenderar utbildningen. Jönköping Academy bedriver också forskning som drar in miljonanslag och engagerar en mängd såväl nationella som internationella forskare från bland annat USA och England.

Mastersstudenterna omsätter sin kunskap i praktiken runt om i landet och bidrar till förbättrad hälsa och välfärd för brukare, patienter och medmänniskor. Ett mycket gott exempel på värdeskapande samverkan. På tio år har JA byggt upp ett högt anseende som är vida känt. På en stor konferens i Kapstaden för ett par veckor sedan var Jönköping Academy väl representerat. En deltagare sa: "Man hör inte så mycket om Sverige, men desto mer om Jönköping!"

Detta unika och framgångsrika samarbete, sprunget ur en djärv satsning för tio år sedan, mellan Jönköping University, Region Jönköpings Län och länets tretton kommuner firade sitt tioårsjubileum den 7 november. Detta gjordes på Spiras caféscen genom ett fyrverkeri av tillbakablickar, nätverkande, föreläsningar och tal.

Med spänning, tillförsikt och nyfikenhet vänds nu blicken mot Jönköping Academys kommande tio år!

Foto: Bertil Lindenfalk

2019-11-18