Beviljat anslag från AFA Försäkring till forskare vid Hälsohögskolan

Petra Wagman vid Avdelningen För Rehabilitering (AFR) har fått ett beviljat forskningsanslag från AFA försäkring för projektet: "Förändring av vardagens aktiviteter hos personer med depression och ångest efter arbetsterapeutisk rehabilitering".

Det nu beviljade projektet blir en fortsättning på forskningsprojektet ”Behandling för personer med depression och ångest - en randomiserad kontrollerad studie av Tree Theme Method® (TTM) som intervention”  lett av Birgitta Gunnarsson, FoU Kronoberg och Göteborgs universitet.

Det föregående projektet har visat förbättring av vardagens aktiviteter, psykiska symptom och hälsorelaterade aspekter. Det visar också på variationer avseende om deltagarna är i eller har återgått i arbete, alternativt om de är sjukskrivna. Ökad kunskap behövs därför om faktorer relaterade till arbetsförmåga och arbetsåtergång.

- Det ska bli mycket spännande att påbörja detta och också analysera vardagliga aktiviteter hos dem som arbetat, återgått i arbete respektive varit helt sjukskrivna. Resultatet förväntas vara till nytta för såväl arbetsgivare som för Försäkringskassan och hälso- och sjukvården i samband med och efter rehabilitering, berättar Petra Wagman.

Syftet med det när projektet är att ge ökad kunskap om det som bidrar till hälsa/välbefinnande och arbetsförmåga vid depression och/eller ångest. Detta görs genom analys av redan insamlade data om vardagsaktiviteter över tid.

Projektet genomförs av Petra Wagman i samarbete med Birgitta Gunnarsson, FoU Kronoberg och Göteborgs universitet, Katarina Hedin, Region Jönköpings län och Linköpings universitet, Fredrik Hjärthag vid Karlstads universitet och Carita Håkansson vid Lunds universitet.

Mer information om beviljandet och en längre beskrivning av projektet finns att läsa på AFA Försäkrings hemsida

2020-01-17