Ny avhandling: Från värnplikt till frivillighet - Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten

Sommaren 2009 beslutade riksdagen att avskaffa värnplikten, som funnits sedan 1901, och införa frivilliga styrkor. Den första juli 2010 blev den svenska försvarsmakten en organisation ”som alla andra” som måste attrahera, rekrytera och försöka att behålla medarbetare. Processen med denna reform är ämnet för en ny avhandling vid Jönköping International Business School av Sophie Fredén, medarbetare på Millitärhögskolan Halmstad.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Någon månad innan genomförandet så startade Sophie Fredén sin forskning som bland annat bygger på ett mycket nära fältarbete. Hon har följt hela reformidéns resa och processen har studerats på olika platser, bland annat i det direkta möten mellan försvarsmaktsledning och landets förbandsledningar – genom att delta i huvuddelen av ÖB:s chefsmöten under en nästan tre år lång period.

Disputationen ägde rum på Militärhögskolan Halmstad 21 augusti, den första någonsin som ägt rum hos Försvarmakten. Opponent var professor Rolf Solli, Göteborgs universitet och Högskolan Borås.

Läs mer om avhandlingen på Försvarsmaktens webbplats

Länk till avhandlingen

2020-09-03