Nu startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden

Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden.

I företagsforskarskolan Smart Industry Sweden ska 16 doktorander bidra till industriell teknikutveckling på tolv företag.

Den 15 mars startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden där 16 doktorander ska bidra till industriell teknikutveckling på tolv företag. Jönköping University (JU) medverkar som ett av fem lärosäten i Smart Industry Sweden.

Jenny Bäckstrand.

- Forskningen inom Smart Industry Sweden ligger verkligen i framkant och kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för de medverkande företagen, säger Jenny Bäckstrand, lokal projektledare för Smart Industry Sweden vid JU.

- Forskningen inom Smart Industry Sweden ligger verkligen i framkant och kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för de medverkande företagen, säger Jenny Bäckstrand, lokal projektledare för Smart Industry Sweden vid JU och docent i logistik vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), JU.

Planen var att företagsforskarskolan skulle ha startat i höstas, men på grund av corona flyttades invigningen fram till den 15 mars i år. Några av industridoktoranderna har därför redan hunnit påbörja sina forskarstudier. Att ha en industridoktorand kopplad till sitt företag innebär enligt Jenny Bäckstrand en kompetenshöjning inte bara för doktoranden, utan även för företaget i stort. Företagen i Smart Industry Sweden får inte bara tillgång till forskningsresultaten från en eller flera doktorander, utan till all forskning som görs inom företagsforskarskolan.

– Företagen får på så vis del av heltäckande kompetens och jag är helt övertygad om att viktiga kunskapsutbyten kommer att ske dem emellan, säger Peter Thorvald, föreståndare för Smart Industry Sweden, och biträdande professor vid Högskolan i Skövde.

"I teknikens framkant"

Jönköpingsföretaget ITAB som utvecklar och producerar kassasystem för detaljhandelsmarknaden gick med i Smart Industry Sweden för att växa på marknaden.

– Jag ser fram emot att ligga i teknikens framkant och få möjligheten att fokusera på ett enskilt område under flera års tid, säger Tobias Pettersson, ITAB:s doktorand inom Smart Industry Sweden som kopplas till JU och JTH och som sedan tidigare jobbar på ITAB.

ITAB hoppas genom Smart Industry Sweden bredda sitt kontaktnät inom såväl näringslivet som akademin. Även företagen Haglund Industri och Siemens Energy har en doktorand inom forskarskolan knuten till JU och JTH.

Den 15 mars samlas alla involverade i Smart Industry Sweden för en digital kickoff. Bland annat kommer Djordje Popovic, Teknologie doktor i Produktionssystem från JTH, att berätta om sin tid som doktorand inom företagsforskarskolan ProWOOD. I höst kommer doktoranderna inom Smart Industry Sweden att presentera sina forskningsförslag.

Läs mer om företagsforskarskolan Smart Industry Sweden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden stöds av KK-stiftelsen samt de medverkande företagen och lärosätena.

De fem lärosätena i Smart Industry Sweden är: Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Mittuniversitet. De 16 doktoranderna är knutna till ett av lärosätena och ett av företagen inom Smart Industry Sweden.

2021-03-12