Forskning i samverkan som förändrar Sverige

Porträttbild på kvinna med rosa halsduk

Frida Lygnegård

Onsdag 21 april lanseras det första exemplet från Jönköping University i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där Mötesplats Social Innovation  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(MSI) verkar. I en film och en artikel presenteras Frida Lygnegårds forskning som ökar kunskaperna om barn och ungas rättigheter.

MSI är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande där Jönköping University. Under 2021 presenteras i MSI:s regi en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter. Exemplen publiceras löpande och är hämtade från de fem lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige. Den 21 april lanseras det första exemplet från Jönköping University, en film och artikel om Frida Lygnegårds forskning som bidrar till att öka kunskaperna om barns och ungas rättigheter.

Den gemensamma nämnaren för alla goda exempel som MSI lyfter i sin kampanj är att de

  • adresserar aktuella samhällsutmaningar
  • sker i samverkan med aktörer från andra samhällssektorer
  • skapar positiva samhällseffekter.

Genom filmer och artiklar vill Mötesplats Social Innovation visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar.

socialinnovation.se kan du se fler exempel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från de lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige.

2021-04-21