Ny rapport om hållbar journalistik i en afrikansk kontext

På fredag 23 april presenteras rapporten ”Towards Sustainable Journalism in Sub-Saharan Africa" i ett digitalt event med svenska ambassaden i Sydafrika som värd. Två av medförfattarna till rapporten är Peter Berglez och Ulrika Olausson, professorer vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU), som även kommer att medverka på presentationen.

Rapporten som Peter Berglez och Ulrika Olausson har medförfattat med forskare från Medieinstitutet FOJO och forskare i Sydafrika handlar om hur man ska tillämpa hållbar journalistik, eller sustainable journalism (SJ), i en afrikansk kontext, där medielandskapet kan se mycket annorlunda ut jämfört med vårt.

- En viktig tanke med SJ är att medierna måste utveckla sin kompetens i att integrera/sammanväva frågor kring ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet när de rapporterar om olika händelser och saker (oftast separerar man dessa faktorer). En annan sak är behovet av ökad självreflektion inom medieföretagen. Att de sätt man jobbar på idag beskriver verkligheten och samhället här och nu har konsekvenser för morgondagens journalistik såväl som för framtidens värld, säger Peter Berglez.

Eventet leds av Guy Berger, Director for Freedom of Expression and Media Development vid UNESCO, och deltar gör bland annat även Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika, och Alan AtKisson, biträdande generaldirektör och avdelningschef på SIDA.

Presentationen går att se direkt på bland annat ambassadens Facebook-sida.

2021-04-22